Regeringen har i dag förordnat justitierådet Marianne Lundius till ordförande i Högsta domstolen.

Marianne Lundius anställdes efter avslutad tingstjänstgöring 1978 på Lagerlöf & Leman Advokatbyrå där hon arbetade som biträdande jurist och advokat fram till 1998 då hon utnämndes till justitieråd.

Marianne Lundius har flera offentliga uppdrag. Hon är vice ordförande i Fideikommissnämnden, ersättare för ordföranden i Oljekrisnämnden och ersättare i Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut. Hon har även ett flertal andra uppdrag, bland annat som vice ordförande i Stockholmsbörsens disciplinnämnd och vice ordförande i Aktiemarknadsnämnden.

Marianne Lundius är den första kvinna som blir ordförande i Högsta domstolen. Hon är också medlem i det kvinnliga juristnätverket Hilda sedan starten.