Affärsadvokater under press
Äntligen vänder konjunkturen. Men lågkonjunkturen har tillsammans med den tilltagande globaliseringen påverkat advokatmarknaden på ett genomgripande sätt. Klienterna har blivit mer prismedvetna. Allt fler ifrågasätter systemet med löpande räkning från advokatbyråerna, och vill istället ha andra lösningar. I England förstärks pressen dessutom av avregleringssträvanden.
Läs mer»

”Svartlistning” måste kunna överklagas
Att förklara en advokat som olämplig som offentligt biträde utan att beslutet kan överklagas innebär en rättskränkning, skriver JO i ett beslut, där Migrationsverkets så kallade svartlistning kritiseras.
Läs mer »

Klienterna flyttar fram sina positioner
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg skriver om hur ekonomiska faktorer påverkar advokatkåren.
Läs mer »

Hildor i Domarnämnden väcker livlig debatt
Hälften av Domarnämndens ledamöter är medlemmar av Hilda. Det kan rubba förtroende för nämndens opartiskhet, menar Riksrevisionen. Anne Ramberg avfärdar kritiken, och får stöd av flera ledande jurister. 
Läs mer »

 

Till Advokaten nr 4

Advokaten nr 4 2010 som PDF

Kontakta Advokatens redaktion