En studie av 300 simulerade rättsfall visar att erfarna domare, åklagare, poliser och advokater fattar beslut och dömer åtalade på olika sätt beroende på om de är män eller kvinnor och på hur de åtalade ser ut. Även ögonvittnen till brott påverkas av dessa faktorer. Särskilt tydligt är detta då en lång tid hunnit gå mellan brottet och förhöret. Detta visar Angela S. Ahola, Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, i en avhandling som läggs fram i morgon.

I sin studie med simulerade korta brottsfall visar Angela S. Ahola att kön och utseende påverkar våra bedömningar av personlighet, yrke, moral och pålitlighet och skapar en referensram för vårt agerande. Bland annat visade det sig att domare och nämndemän både bedömde och dömde åtalade personer av samma kön som de själva hårdare än åtalade av det motsatta könet. Däremot bedömde åklagare, advokater, poliser och juridikstudenter oavsett eget kön de manliga åtalade hårdare än de kvinnliga. Hos de kvinnliga medlemmarna av denna kategori, dvs utan dömande roll i rättsprocessen, såg man dessutom skillnader i bedömningen av olika åtalade beroende på den åtalades utseende.

Angela S. Ahola visar också att det inte enbart är personer inom rättsväsendet som påverkas. En studie av ögonvittnen till ett fingerat våldsbrott visar att en manlig gärningsman bedöms hårdare jämfört med den lika våldsamma kvinnliga gärningsmannen. Då ett par veckor får passera efter bevittnandet av brottet kommer könet att spela en än större roll. Mannen bedöms då ännu hårdare än kvinnan, vilket innebär att när minnet sviker tenderar människan att minnas mer i enlighet med bilden, eller stereotypen, vi bär med oss.

Bildbevisning visade också ha en förstärkande effekt i bedömningen. I den del av studien där psykologistudenter fick agera nämndemän och domare bedömdes gärningsmännen för brott rubricerade mord och mordbrand hårdare då en del av bevisningen illustrerats med fotografier. Angela S. Ahola menar att dessa resultat kan ha betydelse för hur fotografisk bevisning bör användas i rätten med tanke på de effekter den kan ha

Ladda ner avhandlingen Justice needs a blindfold: Effects of defendants’ gender and attractiveness on judicial evaluation.