Drygt 50 advokater och biträdande jurister samlades idag, den 21 maj, i Advokatsamfundets hörsal på Laboratoriegatan i Stockholm, för en utbildningsdag om rättssäkerhet i asylprocessen.

Deltagare vid seminariet
Seminariedeltagare. Längst fram från vänster föreläsarna Lena Isaksson, Petter Aasheim, Sten Wahlqvist och Mikael Ribbenvik.

Föreläsare under dagen var Alexandra Wilton Wahren, kansliråd, enheten för migrationsrätt, Justitiedepartementet, Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik, kammarrättslagmannen Sten Wahlqvist, Elisabet Fura, Sveriges domare i Europadomstolen, tidigare advokat och ordförande i Sveriges advokatsamfund, Marie Jönsson, chefsrådman och avdelningschef, Migrationsdomstolen samt advokaterna Lena Isaksson och Petter Aasheim.

Syftet med dagen var dels att bidra till ökad kompetens hos offentliga biträden, dels att få en diskussion om hur rättssäkerheten kan förbättras i asylprocessen. Och diskussion blev det. Åhörarna hade många frågor och synpunkter till föreläsarna, inte minst när rättschefen Mikael Ribbenvik presenterade Migrationsverkets projekt ”Kortare väntan”. Mikael Ribbenvik beskrev ”Kortare väntan” som ett rättssäkerhetsprojekt, men åhörarna pekade på problem med det nya arbetssättet. Bland förordnas offentliga biträden till asylsökande vid olika tidpunkter beroende på var beslutet fattas.
– Jag är medveten om det. Vi jobbar på det och är på väg mot enhetlighet, svarade Ribbenvik, som konstaterade att alla nya arbetsmetoder har vissa brister i början.

Sveriges domare i Europadomstolen, Elisabet Fura, talade om Europadomstolens förhållande till utlänningsärendena, och pekade på vissa oroande tendenser. Bland annat har flera stater öppet trotsat domstolen genom att trots att domstolsbeslut om inhibition, ändå avvisa personer. Hon betonade också att utlänningsärendena blir allt mer komplexa, genom att även EG-domstolen nu börjar ta upp sådana mål.
– Traditionellt ses asyl och uppehållstillstånd alltid som en nationell angelägenhet, men nu har EG-domstolen gett sig in i frågan och vi riskerar att få olika svar från de båda domstolarna, sa Fura, som också gav tips och råd till advokaterna om vad de bör tänka på när de vänder sig till Europadomstolen.

Läs mer om utbildningsdagen i kommande nummer av tidskriften Advokaten (nr 5 2010).