Regeringen har beslutat direktiv till en utredning som ska inhämta ytterligare kunskap om tvångs­äktenskap och barnäktenskap och utifrån kunskapsunderlaget föreslå åtgärder för att åstadkomma ett stärkt skydd mot sådana äktenskap. Utredningen ska också göra en samlad översyn av relevant lagstiftning och föreslå lagändringar som behövs för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Utredaren ska bl.a. redovisa hur en särskild straffbestämmelse avseende tvångsäktenskap skulle kunna utformas.

Till särskild utredare har justitierådet Göran Lambertz utsetts.

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, dir. 2010:54