En advokat som lämnat in sin kostnadsräkning för sent får trots det ersättning för sitt arbete, eftersom han fick kort tid på sig att lämna den och då var på annan ort. Det beslutade Högsta domstolen i fredags.

Hovrätten godkände inte advokatens yrkande, eftersom det lämnades för sent. Advokaten överklagade beslutet, och förklarade det sena yrkandet med att han bara fått en och en halv timme på sig för att lämna kostnadsräkningen, och att han då var på annan ort. Enligt HD utgör detta en giltig ursäkt, och advokatens överklagande bifalls därför.

HD Ö 394-09