Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S), skickade i februari två oberoende observatörer till Tiznit i södra Marocko. De svenska observatörerna övervakade två rättegångar i övre instans mot tio unga västsaharier som hade dömts för bl.a. upplopp, misshandel och olaga vapeninnehav. 

Juristerna har nu avgett sin observationsrapport. I rapporten påtalar de allvarliga brister i rättsprocessen, som enligt observatörerna har fått till följd att ungdomarna på ett oacceptabelt sätt har berövats rätten till en rättvis rättegång. Samtliga tilltalade nekade till anklagelserna och menade att dessa var fabricerade. En av de tilltalade hävdade att han hade blivit gripen av polisen innan demonstrationen hade börjat. Flera av de tilltalade hävdade att de hade blivit utsatta för tortyr och en av de tilltalade sade att han hade blivit våldtagen av polisen. Trots detta hördes varken vittnen eller målsäganden under rättegångarna. Processen drevs av domaren och kan enligt rapporten närmast beskrivas som inkvisitorisk. Försvarsadvokaterna ska ha saknat reella möjligheter att påverka utgången av processen.

Enligt uppgift från västsahariska frivilligorganisationer greps västsaharierna i samband med en fredlig demonstration som i december 2009 organiserades till stöd för den utvisade och hungerstrejkande människorättsaktivisten Aminatou Haidar.

Vid tretiden på natten före rättegången greps den västsaharier som skulle bistå svenskarna med tolkning. Han släpptes dagen efter, när rättegången var slutförd.