EU-kommissionären Cecilia Malmström presenterade den 29 mars kommissionens förslag till ett nytt direktiv för att skärpa arbetet mot människohandel.

Kommissionens förslag till EU-lagstiftning ålägger medlemsländerna att agera på tre fronter:

• åtala dem som bedriver människohandel
• skydda offren
• förebygga brotten

Kommissionen planerar också att utnämna en EU-samordnare för kampen mot människohandel.

Förslaget gör de nationella lagarna om brotten och påföljderna mer enhetliga. Gärningsmän ska kunna åtalas även om de begår brott utomlands, och polisen och rättsliga myndigheter ska få tillgång till de utredningsverktyg som används för att bekämpa organiserad brottslighet.

Offren för människohandel ska få tillgång till logi och sjukvård och till vittnesskydd. Offren ska också få kostnadsfri rättshjälp, inklusive hjälp att kräva ersättning.

För att förebygga människohandel vill kommissionen öka medvetenheten bland dem som riskerar att bli offer för människohandel, och bland offentligt anställda för att dessa ska kunna upptäcka fall av människohandel och behandla fallen riktigt. Enligt förslaget ska det bli lättare att vidta åtgärder mot personer som medvetet anställer eller köper tjänster av människohandelsoffer. Oberoende organ ska också inrättas i medlemsstaterna för att övervaka att åtgärderna genomförs.

Kommissionens förslag bygger på ett lagstiftningsförslag som lades fram 2009 för att ersätta de regler som gäller sedan 2002 men som fick omarbetas efter att Lissabonfördragets trädde i kraft. Förslaget kommer också att göra det möjligt för EU-kommissionen att kontrollera att EU-lagstiftningen införlivas korrekt i medlemsländernas lagstiftning och att dra de länder som inte uppfyller detta krav inför domstol.

Läs kommissionens förslag till nytt direktiv (engelska)(franska)(tyska)