Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fem nya domstolar ska bildas för att handlägga de mål som nu handläggs i miljödomstol, de flesta mål enligt plan- och bygglagen som nu handläggs i förvaltningsrätt och hos regeringen och de flesta mål som nu handläggs i fastighetsdomstol. De nya domstolarna ska heta mark- och miljödomstolar och finnas på de orter där det nu finns miljödomstolar. Målen hos mark- och miljödomstolarna ska överklagas till Miljööverdomstolen, som byter namn till Mark- och miljööverdomstolen.

Syftet med regeringens förslag är att förenkla, samordna och effektivisera handläggningen av miljömålen, målen enligt plan- och bygglagen och fastighetsmålen, som har många likheter.

Läs lagrådsremissen