I år, 2010, fyller CCBE (Rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen) 50 år.

CCBE grundades 1960 som en kommitté inom Union internationale des avocats för att studera Romavtalets effekter för advokatkåren.

I dag representerar CCBE en miljon advokater i 31 medlemsstater och 11 observatörsländer. CCBE är erkänt som advokatkårens röst i Europa, från både de nationella advokatsamfundens och från EU-organens sida.

Till 50-årsjubileet har CCBE:s ordförande José María Davó Fernández skrivit en artikel om organisationen.

Läs artikeln om CCBE (engelska): What is the CCBE and how do individual lawyers benefit from its work?

Läs artikeln om CCBE (franska): Qu’est-ce que le CCBE et quels avantages en tirent les avocats ?