En intern utredning inom Åklagarmyndigheten har föreslagit att åklagarnas handläggning av mängdbrott ska förändras. Mängdbrott är brott där förundersökningen leds av polisen. Bland annat föreslår utredningen att hanteringen av sådana ”vardagsbrott”, som till exempel stöld, misshandel och rattfylleri, centraliseras till bara tre orter i landet: Stockholm, Göteborg och Malmö.

Enligt utredningen, som Riksåklagaren har beställt, skulle reformen frigöra resurser så att fler åklagare kan arbeta med att mer komplicerade brott. Genom att koncentrera hanteringen till tre åklagarkammare kan man spara upp till 50 miljoner kronor.

Många åklagare är kritiska mot förslaget och menar att rättssäkerheten blir sämre när avstånden blir långa mellan brottsplats och åklagare. Åklagarna är också rädda för att åklagarkamrarna på flera orter blir för små om de inte ska utreda mängdbrott, och då kommer att läggas ned.

Läs utredningen om Hanteringen av mängdbrott inom Åklagarmyndigheten