Regeringen föreslår i en proposition ändringar i skuldsaneringslagen. Förslagen innebär att riskerna med att driva företag begränsas. Företagare ska få samma möjlighet till skuldsanering som privatpersoner, och den som uppfyller kraven för skuldsanering ska snabbt kunna påbörja skuldsaneringen.

I dag kan privatpersoner kan få skuldsanering, men företagare är i praktiken utestängda från den möjligheten trots att just de löper en större risk än andra att bli överskuldsatta. Regeringen föreslår nu att också företagare ska kunna få skuldsanering.

I propositionen föreslår regeringen också att det inte längre ska vara avgörande för skuldsanering att skulderna är gamla. Skuldsanering ska kunna påbörjas väsentligt snabbare än i dag för den som uppfyller kraven. I dag måste skuldsatta vänta i omkring fyra år innan själva skuldsaneringen kan börja. Med den föreslagna ändringen är det meningen att det ska gå betydligt snabbare än i dag att bli fri från skuldbördan. I praktiken halveras den tid som en person måste vänta innan han eller hon kan bli av med skulderna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering