Mentorer och adepter vid upstartsträffen för mentorsprogrammet.
Mentorer och adepter vid uppstartsträffen för mentorsprogrammet.

24 biträdande jurister och unga advokater, och lika många advokater medverkar i det första mentorsprogrammet för humanjurister, som pågår under hösten 2010 och våren 2011. Programmet, som är ett pilotprojekt och ska utvärderas noga, startade med en första träff för alla mentorer och adepter på Advokatsamfundet den 25 oktober.

Totalt tre träffar med alla adepter och mentorer är inplanerade. I övrigt har varje par av mentor och adept fria händer att tillsammans utforma sitt program. Möten, studiebesök hos mentorn och ”skuggning”, alltså att adepten följder mentorns arbete för att lära eller att mentorn följer med adepten för att kunna ge konstruktiv kritik, kan ingå.

Mentorprogrammet syftar till att ge biträdande jurister och yngre advokater ökad kunskap om att driva advokatverksamhet inom humanjuridikens område och även fokusera på de särskilda frågor som är förknippade med yrkesrollen som advokat. Målet med projektet är att öka motivationen för deltagarna att för framtiden vilja driva humanjuridisk advokatverksamhet.