Regeringen har utnämnt hovrättspresidenten i Hovrätten för Nedre Norrland Sten Andersson till hovrättspresident i Göta hovrätt.

Sten Andersson är hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland sedan 2008. Dessförinnan var han var rättschef i Justitiedepartementet mellan 2004 och 2008. Han började arbeta i Justitiedepartementet 1990. Han utnämndes till kansliråd 1993 och till departementsråd och chef för Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (L1) 1996. Sten Andersson förordnades till hovrättsassessor i Göta hovrätt 1990.

Sten Andersson har deltagit som expert i ett flertal statliga utredningar, bl.a. Aktiebolagskommittén, och har för närvarande regeringens uppdrag att se över lagen om ekonomiska föreningar. Han är ordförande i Tillsynsnämnden för Revisorsnämnden. Han har även skrivit böcker och artiklar, främst på bolagsrättens område.

Sten Andersson tillträder den 1 januari 2011.