Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige överlämnade igår tisdag sitt slutbetänkande "Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter"

Delegationen vill bland annat inrätta en ny myndighet, Kommissionen för mänskliga rättigheter, med uppdrag att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige med utgångspunkt i de internationella konventionerna. Enligt förslaget ska Kommissionen vara en myndighet under riksdagen och ges ett brett uppdrag, som omfattar att undersöka och rapportera om situationen för alla de mänskliga rättigheterna. Den nya myndigheten föreslås bedriva sitt arbete i samverkan och kontakt med såväl offentliga verksamheter som aktörer inom det civila samhället, näringslivet samt med internationella organisationer.

Delegationen föreslår också att ansvaret för att respektera Sveriges internationella åtaganden om de mänskliga rättigheterna ska lyftas fram i flera lagar och andra författningar, bland annat i lagar som reglerar frihetsberövanden och tvångsvård, i lagar som mer generellt reglerar offentlig förvaltning, exempelvis kommunallagen, och i instruktionerna för flera myndigheter.

Vidare vill delegationen att satsningar ska göras på utbildning och kunskapsutveckling om de mänskliga rättigheterna, bland annat för offentliganställda, samt att ett mångvetenskapligt forskningsprogram om mänskliga rättigheter i Sverige ska inrättas.

I delegationen har ingått universitetslektor Elisabeth Abiri, Adam Axelsson, borgarrådssekreterare,
Bahare Haghshenas, vice ordförande i Svenska Röda Korset, Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, Kajsa Lindståhl, civilekonom, Anna-Karin Lundin, regeringsråd, Soraya Post, lärare, Elisabet Qvarford, journalist och pr-konsult, Lars Stjernkvist, kommunalråd, Bengt Westerberg, ordförande i Svenska Röda Korset och Hans Ytterberg, generaldirektör.