Regeringen har i dag utnämnt kammarrättslagmannen Helena Jäderblom till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Helena Jäderblom är sedan 2007 kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Hon var dessförinnan chefsrådman i Länsrätten i Stockholms län sedan 2005. Hon arbetade på Justitiedepartementet under åren
1994 - 2005, först som rättssakkunnig, kansliråd och ämnesråd på grundlagsenheten mellan 1994 och 2000 och från 2003 som departementsråd och chef för nådeenheten. Före det var hon tf. lektor i stats- och förvaltningsrätt vid Stockholms universitet under ett års tid. Hon blev kammarrättsassessor i Kammarrätten i Stockholm 1993.

Helena Jäderblom har varit utredare, sakkunnig och expert i statliga utredningar som Förtroendeutredningen och Målutredningen. Hon har för närvarande regeringens uppdrag att utvärdera vissa lagändringar angående skyddet av immateriella rättigheter, den s.k. ipred-lagen. Hon var ordförande i rådets arbetsgrupp för informationsfrågor under Sveriges ordförandeskap i EU 2001, där förordningen om handlingsoffentlighet i EU:s institutioner förhandlades fram. Hon har också varit ordförande i Europarådets i specialistgrupp för konventionsförslaget om tillgång till offentliga handlingar.

Helena Jäderblom tillträder den 1 mars 2011.