På mindre än två år har Skatteverket hittat 1,4 miljarder kronor i uteblivna skatter och avgifter. Det har skett inom ramen för kampanjen mot svartjobbsaffärer inom den organiserade brottsligheten. Svartjobbsgranskningen är ett samarbete mellan flera myndigheter och pågår 2009–2012. Skatteverket beräknar att den formen av ekobrott leder till att statskassan går miste om 66 miljarder kronor varje år.

Men Skatteverket tycker inte att de metoder som används är nog effektiva. Myndigheten vill ha en lagändring som tillåter oannonserade inspektioner på arbetsplatser. Där vill granskarna kontroller vilka personer som finns på arbetsplatsen och vilka de arbetar för, och stämma av inventeringen mot redovisningarna för arbetsgivaravgifter på individnivå. Enligt Skatteverket hinner många brottslingar i dag flytta och undanröja sina tillgångar innan de kan tas i beslag.

Inom svartjobbskampanjen granskar Skatteverket svartjobb bland företag, främst inom branscher där det finns en stor andel inhyrd personal. Men enligt Skatteverket finns det inga branscher som är fria från den här sortens kriminalitet.