Tidigare EU-parlamentarikern Anders Wijkman (kd) kommer att som särskild utredare utvärdera upphandlingsregelverket. Syftet är att regeringen ska få underlag för att effektivisera och förbättra den offentliga upphandlingen.

Utredaren ska ta ställning till om upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning gör det möjligt för upphandlande myndigheter att göra goda ekonomiska affärer och samtidigt använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag.

Utredaren ska också se över systemet för insamling av upphandlingsstatistik och vilka uppgifter som ska samlas in. En förbättrad statistik ger större möjligheter för regeringen att föra en framgångsrik upphandlingspolitik i Sverige och EU.

Utredaren ska genomföra uppdraget i nära kontakt med myndigheter, kommuner, landsting, arbetsmarknadens parter, företag och intresseorganisationer.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2012.

Dir.2010:86 Utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken