Fram till den 31 augusti i år hade totalt 18 700 personer sökt asyl i Sverige i år. Det är nästan fyra tusen fler än under samma period i fjol. Många asylsökande kommer från Balkan, främst från Serbien.

Hittills i år har 3 557 ansökningar om asyl från serbiska medborgare registrerats hos Migrationsverket. Under motsvarande period förra året var antalet 419. Att många serbiska medborgare sökt sig hit kan bero på att visumkravet avskaffades i december 2009.

Majoriteten av de sökande från Balkan anger etnisk diskriminering på grund av sitt romska ursprung som asylskäl.