Sveriges domare vid Europadomstolen i Strasbourg, Elisabet Fura, promoveras idag till hedersdoktor vid Stockholms universitets juridiska fakultet.

Elisabet Fura var tidigare advokat, och under en period ordförande i Sveriges Advokatsamfund. 2003 blev hon Sveriges domare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och 2008 dess vicepresident. Som advokat engagerade hon sig tidigt i internationella uppdrag med anknytning till rättssäkerhetsfrågor och mänskliga rättigheter. Hon har medverkat till Europadomstolens omorganisation för att bemöta ärendebalanserna och gjort viktiga insatser för att stärka förståelsen och genomslaget för skyddet av de mänskliga rättigheterna.

Högtiden äger rum i Blå hallen i Stockholm stadshus.