Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

”Ett lotteri om brottsdrabbade får målsägandebiträde”

Stiftelsen Tryggare Sverige pekar på stora brister i tillämpningen av lagen om målsägandebiträden.

Många brottsoffer som har rätt till ett målsägandebiträde får trots det inget sådant stöd. Det visar en undersökning som Stiftelsen Tryggare Sverige har genomfört bland landets brottofferjourer och kvinnojourer.

Enligt svaren från jourerna förordnas målsägandebiträden ofta för sent. Många målsägandebiträden saknar också tillräcklig kunskap om brottsdrabbades reaktioner, behov och problem.

Enligt Stiftelsen Tryggare Sverige kan målsägandebiträdet ha en helt avgörande betydelse för brottsdrabbades återhämtningsprocess. Biträdets arbete har dessutom ofta en kvalitetshöjande effekt på förfarandet under förundersökningen och ökar därmed förutsättningarna för att en polisanmälan leder till åtal och rättegång.

Läs mer om undersökningen!