Många brottsoffer som har rätt till ett målsägandebiträde får trots det inget sådant stöd. Det visar en undersökning som Stiftelsen Tryggare Sverige har genomfört bland landets brottofferjourer och kvinnojourer.

Enligt svaren från jourerna förordnas målsägandebiträden ofta för sent. Många målsägandebiträden saknar också tillräcklig kunskap om brottsdrabbades reaktioner, behov och problem.

Enligt Stiftelsen Tryggare Sverige kan målsägandebiträdet ha en helt avgörande betydelse för brottsdrabbades återhämtningsprocess. Biträdets arbete har dessutom ofta en kvalitetshöjande effekt på förfarandet under förundersökningen och ökar därmed förutsättningarna för att en polisanmälan leder till åtal och rättegång.

Läs mer om undersökningen!