Under första halvåret 2010 lyckades polis och åklagare personuppklara 126 300 anmälda brott. Det är drygt 1 000 fler än första halvåret 2009. Det visar den preliminära statistiken över uppklarade brott från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Så kallade kontrollbrott som narkotikabrott och bidragsbrott bidrar mest till ökningen av personuppklarade brott, men även bedrägeribrott och misshandelsbrott. Personuppklaringsprocenten uppgår till 19 procent första halvåret – i princip densamma som samma period förra året. Polis och åklagare kunde binda en person till knappt hälften (46 procent) av de uppklarade brotten; resterande klarades upp tekniskt.

Den totala uppklaringen ökade från 40 procent första halvåret 2009 till 41 procent första halvåret i år, vilket är den högsta nivån under 2000-talet.

Uppklaringen ser ut att bli stabil för helåret 2010

Enligt prognoser för helåret 2010 kommer personuppklaringsprocenten för alla brott att sammantaget bli 18 procent, vilket är en procentenhet högre jämfört med förra året. Den totala uppklaringsprocenten (inklusive teknisk uppklaring) kommer enligt prognosen att vara oförändrad på 38 procent.

Definitioner och förklaringar

Personuppklarade brott innebär att en person har bundits till brottet genom beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Tekniskt uppklarade brott innebär att förundersökningen av olika anledningar lagts ned. Uppklaringsprocenten är ett mått på antalet uppklarade brott i förhållande till antal anmälda brott under ett kalenderår.