Polisen tagit fram nationella riktlinjer för riskanalyser vid våldsbrott. Riktlinjerna ska förbättra polisens förmåga att ge brottsoffer skydd. Meningen är att de utsatta ska få samma stöd och skydd oavsett var i landet de befinner sig genom strukturerade riskanalyser och samordning med andra myndigheter.

I ”Riktlinjerna för polisiära riskanalyser vid våld på individnivå”  finns arbetet med att analysera risker för utsatta kvinnor beskrivet. Det handlar bland annat om att kontrollera om våld har förekommit tidigare, om mannen har hotat och om det finns en tendens till upptrappning, antingen genom kraftigare våld eller genom att det har förekommit allt oftare.

Exempel på checklistor är

• SARA:SV – Spousal Assault Risk Assessment: Screening Version. Används vid partnerrelaterat våld.

• SAM – Stalkning Assessment and Management. Riktar sig till personer som utsatts för upprepade trakasserier, stalkning.

• Patriark. En checklista som används vid hedersrelaterad brottslighet.