Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ordförande- och sekreterarkonferens

Lokalavdelningarnas funktionärer på samfundskansliet.

Ordförande och sekreterare i Advokatsamfundets lokalavdelningar samlades till konferens på Advokatsamfundets kansli den 24–25 september.

Där diskuterade de avdelningsrelaterade frågor med Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och chefsjuristen Maria Billing. Bland de frågor som togs upp var processen med att anta nya ledamöter av samfundet, där avdelningarna fyller viktiga funktioner. Ordförandena och sekreterarna rapporterade om aktiviteterna i avdelningarna, och kanslirepresentanterna om samfundets aktuella verksamhet.

En företrädare för projektet Advokat i framtiden besökte också konferensen och deltog i diskussionerna om detta Advokatsamfundets forum för unga advokater och biträdande jurister.