Polishögskolan planerar att starta distansutbildning i förorterna tillsammans med de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

Justitieministern har uttryckt att det finns en brist på ”förortskompetens” inom polisen. Genom lokala distansutbildningar vill Polishögskolan bidra till att fler personer med förortsbakgrund och invandrarbakgrund söker till polisprogrammet.

Enligt Polishögskolans rektor Ebba Sverne Arvill har det ett stort symbolvärde att förlägga polisutbildningen till förorterna. Det är också en del i polisens strävan att öka den etniska mångfalden inom poliskåren.

Utbildningen i storstadslänens förorter kan starta hösten 2011. Samma antagningskrav och ansökningsförfarande ska gälla som till den ordinarie polisutbildningen. Det beräknas att det finns plats för 6–24 studerande på varje utbildningsort.