Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) publicerar regelbundet ett nyhetsbrev, CCBE-Info. Nu finns den senaste utgåvan, nr 53, tillgänglig på webben. 

Ur innehållet:

• Europeiska advokater på Lesbos – volontärupprop

• CCBE-konferens i Paris den 21 oktober: ”Advokatyrkets innovation och framtid”

• Nya ändringar i fjärde penningtvättsdirektivet

• EU-kommissionens samråd om reglering av yrken: proportionalitet och medlemsländernas nationella handlingsplaner

• EU-kommissionens överstatliga riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terror

• Seminarium i Paris om advokater och Europadomstolen 19 oktober

• Handbok från EU:s byrå för grundläggande rättigheter om europarätten och access to justice

• Onlinekurser för advokater om mänskliga rättigheter

CCBE-Info nr 53 på engelska

CCBE-Info nr 53 på franska