Södertörns tingsrätt har beslutat att införa säkerhetskontroll i tingsrättens lokaler i Huddinge den 1 juli – 30 september 2016.

Säkerhetskontrollen omfattar dem som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare till tingsrätten. Den omfattar inte domstolens anställda, nämndemän eller andra som infinner sig i tingsrätten när de utövar allmän tjänst och inte heller advokater.

Den undantagna kretsen i fråga om dem som utövar offentligt uppdrag inskränks till att avse endast uppdrag som rättshjälpsbiträde, offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentligt ombud i tvångsmedelsärende.