Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att utge bidrag som hjälp åt frigivna fångar.

Stiftelsens stadgar

Årsredovisningar

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Ansökan om bidrag:

Sänd ansökan till

Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar
c/o Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Ansökan måste vara komplett med namn  (som gäller vid utbetalningstidpunkten), telefonnummer samt clearing- och bankkontonummer. Bifoga endast strafftidsbeslut. Inga andra handlingar tas emot. Vid det fall andra handlingar skickas in raderas handlingarna med anledning av dataskyddsförordningen.  Ansökan ska också vara egenhändigt undertecknad.

Om den som söker saknar clearing- och bankkontonummer, ange i stället anhörigs namn, telefonnummer och bankkontonummer.

Du som har dömts till ett fängelsestraff som understiger ett år kan inte få något bidrag. Inte heller du som har dömts till kontraktsvård kan få bidrag. Om du ska utvisas efter avtjänat straff kan bidrag inte lämnas. Du som tidigare har beviljats bidrag kan inte beviljas ytterligare bidrag.

Utbetalning sker två gånger om året: till midsommar, sista ansökningsdatum den 31 maj, samt till jul, sista ansökningsdatum den 30 november. För att ansökan ska kunna prövas måste den göras antingen tidigast sex månader före villkorlig frigivning eller inom sex månader därefter.

Det finns ingen speciell ansökningsblankett.

Stiftelsens styrelse:

Andreas Victor, ordförande
Ghita Hadding-Wiberg
Clea Sangborn