Stiftelsens ändamål

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har till ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning, bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med de västerländska rättsprinciper, som var allmänt erkända före det senaste världskriget, ävensom att stödja juridisk undervisning.

Stiftelsen lämnar i sådant syfte forskningsanslag åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor. Enligt stiftelsens stadgar kan anslag även utgå såsom uppmuntran och understöd för utgivandet av juridiska handböcker och annan juridisk litteratur av intresse för undervisningen inom landet samt för annan till förverkligande av stiftelsens ändamål lämplig åtgärd.

Stiftelsens stadgar

Belöning för värdefulla insatser för rättsvetenskaplig forskning

Enligt stiftelsens stadgar ska avkastningen av stiftelsens medel användas bland annat som understöd för rättsvetenskaplig forskning åt advokater, domare, andra vid landets allmänna domstolar anställda rättsbildade personer samt lärare vid landets universitet och högskolor och som uppmuntran och understöd för utgivandet av juridiska handböcker och annan juridisk litteratur av intresse för undervisningen inom landet.

Styrelsen beslöt mot denna bakgrund vid sitt sammanträde den 23 november 2022 att utdela pris med 250 000 kr vardera till följande personer för förtjänstfulla insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen och den juridiska undervisningen.

 • Professor Pernilla Leviner, Stockholms universitet
 • Professor Mårten Schultz, Stockholms universitet
 • Adjungerade professorn Göran Lind, Stockholms universitet
 • Professor Joel Samuelsson, Uppsala universitet

Styrelsen beslöt vidare att till följande personer utdela pris för värdefulla insatser för rättsvetenskaplig forskning med 100 000 kr vardera.

 • Richard Croneberg, Lunds universitet
 • Anna Nilsson, Lunds universitet
 • Kelly Chen, Stockholms universitet
 • Alexandra Johansson, Stockholms universitet
 • Alexander Unnersjö, Stockholms universitet
 • Mikael Ruotsi, Uppsala universitet
 • Gustaf Almkvist, Uppsala universitet
 • Karolina Stenlund, Helsingfors universitet

Årsredovisningar

2020

2019

2018

2017

2016

Ansökan om bidrag:

I ansökan bör uppges om anslag sökts eller kommer att sökas hos annan bidragsgivare för samma ändamål.

Ansökningar om anslag ska, för att kunna behandlas vid vårens sammanträde, vara stiftelsen tillhanda senast senast den 3 april 2024. Ansökningsblankett kan skrivas ut från länken Ansökningsblankett. Blanketten kan också beställas hos Kristina Midebjörk, tel. 08-459 03 17 eller e-post kristina.midebjork@advokatsamfundet.se.

Stiftelsens adress är:
Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning
℅ Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Ansökningsblankett

Stiftelsens styrelse

Ordinarie ledamöter:

Ander Eka, ordförande
Axel Calissendorff
Leif Ljungholm
Lena Frånstedt Lofalk
Börje Samuelsson
Ylva Norling Jönsson
Katarina Olsson

Suppleanter:

Mia Edwall Insulander
Biörn Riese
Björn Hansson
Henrik Wenander
Stefan Reimer