Stiftelsens ändamål

Fondens avkastning skall användas till resestipendier för ledamöter av Sveriges advokatsamfund eller till belöning för vetenskapligt arbete eller utredning, som är av beskaffenhet att särskilt intressera advokaterna eller gagna deras yrkesverksamhet.

En femtedel av avkastningen skall till fondens förkovran läggas till kapitalet.

Stiftelsens stadgar

Årsredovisningar

2020

2019

2018

2017

2016

Ansökan om bidrag:

Ansökan om bidrag ställs till

Sveriges advokatsamfund
Att. Sara Kihlberg
Box 27321
102 54 Stockholm

Stiftelsens styrelse

Fonden förvaltas av styrelsen för Sveriges advokatsamfund.