Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Redovisning av VAT-nummer i periodisk sammanställning

Att redovisa klientens VAT-nummer i periodisk sammanställning utan samtycke är oförenligt med god advokatsed.

Generalsekreteraren skickade den 16 april 2010 ett e-postmeddelande om angivande av VAT-nummer i periodiska sammanställningar för vissa tjänster som advokater säljer momsfritt till andra länder inom EU:s momsområde. Med hänvisning till e-postmeddelandet fick Advokatsamfundet den 8 juni 2010 en skrivelse från Skatteverket. Advokatsamfundet besvarade skrivelsen den 5 juli.

Läs Skatteverkets skrivelse om redovisning av klienters VAT-nummer

Läs Advokatsamfundets svar