Sara Mindus, delägare på Hannes Snellman i Stockholm och ordförande i Advokatsamfundets Stockholmsavdelning, höll lunchföredrag för Advokat i framtiden den 21 oktober under rubriken ”Advokat – en karriär med många utmaningar”.

Sara Mindus håller föredrag på Advokat i framtiden

Sara Mindus diskuterade med de aktiva åhörarna.

Hon kommenterade de fem punkterna om villkoren för framtidens advokater som rådet för Advokat i framtiden hade formulerat. Själv betonade Sara Mindus att frågorna dels om balans och flexibilitet i juristyrket, dels om advokatyrkets framtid och återväxt var centrala.

Åhörare Advokat i framtiden

Johannes Lundblad presenterade en liknelse:
– Någon har sagt att vi deltar i en pajätningstävling – och priset är en paj till!

Sara Mindus noterade att anställning på affärsjuridisk byrå inte längre var det självklara förstahandsvalet för juris studerande, som det var då hon läste juridik. Hon kunde också konstatera också att det inte längre är de som har de allra bästa meriterna som söker sig till advokatbyråerna, enligt hennes egen erfarenhet från platsansökningar som kom in till byrån.

– Den största utmaningen är att göra advokatyrket attraktivt, eller att återskapa attraktiviteten i yrket,sade hon.

Åhörare Advokat i framtiden

Auditoriet i Advokatsamfundets hörsal lyssnade koncentrerat och kom med frågor och diskussionsinlägg.

Hon deklarerade att det är viktigt för advokatbyråerna att vara moderna och flexibla arbetsplatser för att vara ett attraktivt val för de bästa juristerna. Sara Mindus höll med om att byråerna har ett ansvar för arbetssituationen på kontoren, men betonade att individens eget ansvar för yrkesval och inriktning är avgörande.

Läs mer i Advokaten!