Stefan Lindskog var gäst vid Advokat i framtidens lunch den 23 mars.

Han talade först utifrån sina erfarenheter som verksam advokat om hur det är att processa i Högsta domstolen, och förklarade att han som ombud alltid kände sig mycket välkommen när han kom till HD.

— Aldrig har jag varit med om domare som har lyssnat så uppmärksamt, mindes Stefan Lindskog.

Stefan Lindskog
Justitierådet Stefan Lindskog, tidigare ordförande i Sveriges advokatsamfund.

Så berättade Stefan Lindskog om hur det var att komma till HD som nytt justitieråd och om det särskilda ceremoniel från slutet av 1700-talet som fortfarande används för att ta emot en ny ledamot av domstolen. Han konstaterade att han är den 306:e ledamoten av HD sedan domstolen inrättades år 1789 – men bara den 10:e advokaten som har utsetts till justitieråd.

Efter att ha talat om det löpande arbetet i HD avslutade Stefan Lindskog med en rad mycket praktiskt inriktade råd om vad ett ombud bör tänka på för att öka chanserna att få prövningstillstånd i HD. Viktigast är att lyfta fram och fokusera på en enda prejudikatfråga, att absolut inte argumentera för att man har rätt – och att undvika att åberopa bevisning.

Läs mer i kommande nummer av Advokaten!