Ledarskap på makro- och mikronivå stod i fokus vid årets sista Advokat i framtiden-seminarium i samfundets lokaler i Stockholm. Thomas Bodström har bred erfarenhet av bägge områdena – och en hel del annat som exempelvis allsvenskt spel för AIK samt författarskap. Advokat Thomas Bodström berättade engagerat om sina sex år som justitieminister, hur det är att vara politiker, offentlig person och en ständigt granskad chef. Vilka misstag man gör och inte bör göra. Ett sådant är att tro att ministern måste kunna och göra allt själv, ett annat är att låta tjänstemännen på departementet ta hand om allt.

– Det gäller att hitta ett mellanläge. Jag vet för jag har gjort alla felen som jag berättar om, sa Thomas Bodström.

Thomas Bodström november 2012
Thomas Bodström hos Advokatsamfundet.

Innan Per Nuder ringde och frågade om han kunde tänka sig att träffa Göran Persson hade Bodström en mindre advokatbyrå. I dag har han byrå tillsammans med Claes Borgström.

– På såväl den lilla privata arbetsplatsen som den stora offentliga måste man lita på medarbetarna och våga delegera arbetsuppgifter men inte ansvar. Det finns inget värre än ministrar som skyller på tjänstemännen, då gräver man sin egen grav, åtminstone politiskt sett.

Läs mer i Advokaten!