Per Furumo, konsult inom muntlig framställning, stod för Advokat i framtidens lunchföreläsning i Stockholm den 27 januari.

Han gick igenom grunderna i hur den professionelle talaren framträder och talar så att mottagaren vill lyssna, utifrån grundläggande faktorer som tempo, röstläge, styrka, betoning, pausering och kroppsspråk.

Per Furumo
Per Furumo är inte bara retorikkonsult, utan också utbildad sångare och sångpedagog från Musikhögskolan.

Deltagarna visade genom både intresserade frågor och skratt åt Per Furumos träffande beskrivningar att de uppskattade hans lärorika och roande föreläsning.

Per Furumo visade effektivt med hjälp av konkreta, praktiska övningar hur man snabbt etablerar kontakt med ett auditorium, gör rätt intryck på en grupp åhörare och skapar förtroende.

– Vad vi säger är viktigt. Hur vi säger det är avgörande! sa Per Furumo.