Rätten till asyl är en av de viktigaste mänskliga rättigheterna som vi måste försvara. Det sa asylrättsadvokaten Ignacio Vita när han talade på Advokat i framtidens novemberlunch.

Ignacio Vita. Foto: Mats Cato
Ignacio Vita. Foto: Mats Cato

– Det politiska trycket på ansvariga myndigheter är stort och kommer att intensifieras. Förslag som strider mot grundläggande MR-normer har presenterats och kommer att presenteras. Jag ser att det finns ett antal moment i asylprocessen där vi riskerar att rättssäkerheten försvagas och att tidigare tillämpningar förändras. Men det kommer bara att bli så om det finns en svag advokatkår som inte står emot. Det är vår viktigaste roll just nu, att identifiera rättsäkerhetsbrister och utveckla vårt sätt att argumentera för att fortsätta att stärka asylsökandes rättigheter, sa Ignacio Vita.

Advokat i framtiden-lunchen den 16 november ägnades åt Sveriges flyktingsituation och den välkände asylrättsadvokaten Ignacio Vita berättade om asylrättens utmaningar inför ett drygt 50-tal åhörare på Advokatsamfundet i Stockholm.

Ignacio Vita försvarar asylsökandes rättigheter i den nationella asylprocessen och driver även mål i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. För närvarande skriver han en bok om tortyrförbudet i migrationsmål och undervisar verksamma jurister i migrationsrätt.

Han har tidigare under en period arbetat på Regeringskansliet med migrationspolitiska frågor och har nu återvänt till advokatyrket. Ignacio Vita har haft flera medialt uppmärksammade migrationsmål. Han är nu aktuell i podden ”Människor och migration” där han varannan vecka sprider kunskap om asylsökandes rättigheter och den juridiska regleringen av rätten till asyl.