Den 24 februari ledde departementsrådet Lars Hedström ett seminarium med titeln Att leda i kris hos Advokat i framtiden i Advokatsamfundets styrelserum. Lars Hedström är biträdande chef för Kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen. Han har en bakgrund inom kommunal räddningstjänst och har varit överdirektör på Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket Hedström har lett svenska civila internationella sök- och räddningsinsatser efter jordbävningar i Turkiet och Pakistan.

Bild av Lars Hedström
Lars Hedström

Vid seminariet berörde Lars Hedström alla deltagare när han berättade om sina intryck och erfarenheter då han ledde den första svenska insatsen till Thailand efter flodvågskatastrofen i december 2004.

Läs mer i kommande nummer av Advokaten!