– Affärsadvokaterna är i en bransch där man behöver diskutera strategi framöver.

Det sa Ericssons chefsjurist Nina Macpherson, som gästade Advokat i framtidens lunchseminarium i Stockholm idag den 28 mars.

Nina Mcpherson
Nina Macpherson

Nina Macpherson talade om köp av affärsjuridiska tjänster ur ett klientperspektiv. Som chefsjurist köper hon advokattjänster över hela världen. Hon berättade att det finns ett starkt tryck inom koncernen för att minska kostnaderna för dessa tjänster, och att advokatbyråerna inte alltid tycks förstå det.

Ericsson försöker på flera olika sätt att pressa kostnaderna för affärsjuridik. Bland annat vill man alltid veta vilka personer som ska ingå i advokatbyråns team, och projektledaren på byrån får inte utan Ericssons godkännande ta in ytterligare medarbetare.

Åhörare på Advokat i framtidens seminarium

Enligt Nina Macpherson är dags för advokatbyråerna att nu tänka över sin strategi för framtiden. Hon gav advokaterna och de biträdande juristerna en rad tips på hur advokatbyråerna kan bli mer klientanpassade. Det handlade bland annat om att satsa inte bara på juridisk spetskompetens, utan också på projektledningsförmåga, och att hela tiden ha fokus på klienternas affärsnytta.

Läs mer om Nina Macphersons föredrag i Advokaten nr 4 2012.

Se bilder från lunchseminariet!