Vid Advokat i framtidens seminarium den 26 april talade Malin Leffler och Helen Larsson från Roschiers transaktionsteam om projektledning som konkurrensmedel och kvalitetssäkringsmekanism. Malin Leffler är delägare på Roschier och Helen Larsson ägnar sig i stor utsträckning åt projektledning.

Advokaterna Malin Leffler och Helen Larsson
Helen Larsson och Malin Leffler.

Malin Leffler och Helen Larsson presenterade resultat från en omfattande undersökning, som bland annat visar att advokatbyråernas klienter tycker att effektiv projektledning hör till de mycket viktiga faktorerna när de anlitar advokat. Det innebär att god projektledning är ett viktigt konkurrensmedel.

Malin Leffler och Helen Larsson berättade mycket konkret om sina erfarenheter av projektledning i M&A-transaktioner, från både delägarens och projektledarens perspektiv.

Med hjälp av checklistor och scheman gav de användbara tips om hur advokatbyrån kan strukturera projektledningen och göra projekten kostnadseffektiva och lönsamma. Inte minst viktigt är att som utgångspunkt kunna identifiera uppdraget och förstå vilka förväntningar klienten har.

Läs mer i Advokaten!