Claes Langenius, advokat och managing partner på Hammarskiöld advokatbyrå var september månads talare på Advokat i framtidens lunchseminarium.  

Deltagare i lunchseminariet.
Seminariet inleddes som vanligt med en lunch.

Claes Langenius talade utifrån sina egna erfarenheter och observationer från åtta år som mp på en affärsjuridisk byrå. Han kunde konstatera att det innebär särskilda utmaningar att leda en ägarledd verksamhet där delägarna alla arbetar intensivt i företaget. Advokater som grupp är dessutom begåvade och vana vid att ifrågasätta allt, vilket inte gör uppgiften lättare. För att lyckas är det helt avgörande att man skapar förtroende, sa Claes Langenius. Det är också viktigt att inte göra för stora förändringar på en gång, förklarade han.

Claes Langenius
Claes Langenius talade engagerande om ledarskapets utmaningar.

På en advokatbyrå finns också flera olika generationer representerade, med olika erfarenheter och värderingar. Claes Langenius berättade översiktligt om de olika generationernas egenskaper och förhållanden till byrån och advokatrollen.

- De här skillnaderna innebär en potentiell konflikt, sammanfattade Langenius, och fortsatte:

- Det är inte någon omöjlig ekvation, men man ska vara medveten om att den finns.

För att advokatbyrån ska fungera bra, generationsskillnaderna till trots, krävs öppen kommunikation, fastslog Claes Langenius, som också tog upp olika personlighetstyper som kan finnas i verksamheten, och hur man ska sätta samman lag av dem.

Se fler bilder från seminariet!

Mer om Claes Langenius föredrag i Advokaten nr 8.