Eva Storskrubb, finländsk advokat och docent i processrätt vid Uppsala universitet, var gäst vid lunchsamtalet med Advokat i framtiden och Hildary den 18 oktober i Stockholm.

Eva Storskrubb

Eva Storskrubb berättade om vilka drivkrafter som har fört henne genom karriären i sex länder i Europa till verksamhet inom både advokatpraktik och forskning.

Läs mer i Advokaten!