Advokat Johan Myrén från Advokatfirman Lindahl talade vid Advokat i framtidens lunchseminarium i Stockholm onsdagen den 10 september inför ett 40-tal intresserade lyssnare. Han talade framför allt om betydelsen av internationellt nätverkande för unga karriärbyggande advokater.

Advokat Johan Myrén
Advokat Johan Myrén

Johan presenterade också bland annat den internationella organisationen AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats).

AIJA är en global organisation för unga advokater, med medlemmar och aktiviteter i ett stort antal länder.

Johan Myrén, som är AIJA:s nationella representant i Sverige, gav en orientering om AIJA:s verksamhet och kommande evenemang. Johan talade även, utifrån sina egna erfarenheter, om betydelsen av internationellt nätverkande för unga, karriärbyggande advokater.

Hans utgångspunkt var att advokater kan se den ökade internationaliseringen och internationella konkurrensen som en möjlighet och vända den till sin fördel.

– Nätverkande är nyckeln, sa Johan Myrén. Genom utländska kontakter kan jag som advokat följa med klienter när de ska göra affärer utomlands, och nå potentiella klienter utomlands som vill investera i Sverige.

Läs mer i kommande nummer av Advokaten.