Intresset var mycket stort när Advokat i framtiden ordnade paneldebatt om arbete på affärsjuridisk byrå i Advokatsamfundets hörsal i Stockholm.

Advokaterna Eva-Maj Mühlenbock, Erica Wiking Häger och Johan Kahn samt biträdande juristen Jesper Schönbeck debatterade under ledning av advokaterna Henrik Fieber, Rikard Wikström och Linda Gustafsson.

Eva-Maj Mühlenbock och Johan Kahn var lyhörda för auditoriet och debatterade ivrigt.

Rubriken för debatten var Måste jobb på affärsjuridisk advokatbyrå betyda dygnet-runt-arbete fram till pensionen? De frågor som stod i fokus var karriärmöjligheter, ersättningsmodeller, flexibilitet, entreprenörskap och framtidsfrågor.

Erica Wiking Häger och Jesper Schönbeck bemötte moderatorernas frågor.

Debattörerna var i stor utsträckning eniga om att arbetet på affärsjuridisk byrå innehåller ett större mått av flexibilitet än för något decennium sedan och att det finns utrymme för mer diversifierade karriärmöjligheter än tidigare.

Men åhörare och moderatorer ifrågasatte om det inte var flexibilitet i yrket, med innebörden att de numera konstant nåbara anställda arbetar lika mycket eller mer från fler platser, som hade förstärkts snarare än balans mellan arbete och fritid. Panelen kunde delvis instämma i detta.

Deltagarna i panelen var eniga om att det är viktigt att skapa goda arbetsförhållanden för biträdande jurister, inte minst ur ekonomisk synpunkt – de yngre juristerna representerar en ekonomisk investering, som man inte vill förlora. Bland viktiga punkter att arbeta med för framtiden nämnde de:

  • Ha en väl fungerande projektledning på byråerna
  • Prova alternativa ersättningsmodeller
  • Förmedla glädjen i att vara delägare

Läs mer i kommande nummer av Advokaten!