Lena Frånstadt Lofalk talade inför intresserade åhörare.
Lena Frånstadt Lofalk talade inför intresserade åhörare.

Disciplinnämndens ordförande, advokat Lena Frånstedt Lofalk talade på temat ”Hur kan man som advokat ta betalt” vid ett välbesökt Advokat i framtiden lunchseminarium onsdagen 26 oktober i Advokatsamfundets lokaler i Stockholm.

Hon betonade inledningsvis att utgångspunkten för all arvodering är klientprivilegiet. Klienten ska aldrig behöva betala mer än vad som är skäligt, vilket tydligt framgår av vägledande regler om god advokatsed.

– Det finns givetvis ingen exakt matematisk formel för att beräkna skälighet, utan här råder ett visst ”svängrum”, sa advokat Lena Frånstedt Lofalk och pekade på en rad omständigheter som har betydelse vid fastställandet av vad som är ett skäligt arvode.

Lena Frånstedt Lofalk
Lena Frånstedt Lofalk

Efter en genomgång av för- och nackdelar med olika faktureringsrutiner och riskavtal, contigency fees, succes fees, fast pris eller timersättning för debiteringen, återvände hon till värdet av klientprivilegiet vid summeringen:

– Branschen har av tradition en hög lönsamhet. Visst har vi blivit mer pressade på senare år och ska vara uppmärksamma på detta. Men kom också ihåg nyttan av att  varumärket advokat.

– Anledningen till att varumärket är så starkt beror på reglerna vi har att förhålla oss till, att klienterna vet att de har vissa förmåner, det är därför de vänder sig till oss!

Läs mer i nästa nummer av Advokaten.