Kurser om hur man bygger nätverk, minglar och knyter kontakter blir ofta ganska fåniga. Det bästa sättet att bygga en social plattform för sitt yrkesliv är istället att ordna något som andra kan dra nytta av.

Det budskapet förmedlade advokat Johannes Lundblad till ett trettiotal unga advokater och jurister vid Advokat i framtidens majseminarium den 27 maj.

Johannes Lundblad
Advokat Johannes Lundblad

Johannes Lundblad arbetar med kommersiella tvister, i första hand skiljeförfarande. Han berättade vid seminariet hur han drog igång en utbildning för unga advokater och biträdande jurister med intresse för skiljemannarätt.
– Mitt huvudsakliga syfte var från början inte att nätverka, utan att vi skulle lära oss något. Det andra kom på köpet, sa Lundblad.

Men spelar det sociala kontaktnätet då så stor roll? Räcker det inte att göra ett bra jobb, frågade Johannes Lundblad retoriskt.
– Naturligtvis är det avgörande att man gör ett bra jobb för klienten. Men man kan komma ännu längre med sociala kontaktytor, sa Lundblad, som betonade att uppdragen kan komma både genom kontakter med andra advokater och genom klienter och potentiella klienter.

Se fler bilder från seminariet!

Läs mer om Johannes Lundblads föredrag i kommande nummer av tidskriften Advokaten.