– Utbildningar och litteratur om avtalsförhandlingar har ofta fokus på priset. Men det är egentligen inte så relevant för affärsadvokater.

David Frydlinger
David Frydlinger

Det sa advokat David Frydlinger, vid Advokat i framtidens lunchseminarium i Stockholm den 23 november. David Frydlinger arbetar med avtal, och han har tagit fram en egen modell för avtalsförhandlingar, anpassad till den specifika roll som advokaten har i avtalsförhandlingar. Det handlar alltså inte om att förhandla pris utan i stället om att hantera och fördela de risker som finns för att klienten inte ska kunna uppnå det tilltänkta kommersiella målet i den aktuella affären eller transaktionen.

David Frydlinger talade vid seminariet om vikten av att förstår klientens mål och strategi innan man börjar analysera riskerna kring en specifik affärsuppgörelse. Han betonade också att man måste sätta sig in i motpartens mål och risker för att kunna företräda sin klient på bästa sätt. När förhandlingen väl börjar är det bästa ofta att fokusera på parternas intressen och inte på själva förhandlingspositionen, och att försöka hitta en lösning som kan gynna båda parterna.

Åhörare vid seminariet.

– Det finns få saker som gör en så hög som att sitta och förhandla, gärna klockan fyra på natten, och klienten blir nöjd. Man kan gå därifrån, och även motparten är nöjd. Då blir den symboliska skålen i champagne på riktigt, avslutade David Frydlinger.

Se David Frydlingers presentation från seminariet!

Se bilder från seminariet!