Yttre belöningar och hot om sanktioner fungerar bra för att motivera människor till enkla, basala uppgifter. Men så snart en uppgift blir mer komplex krävs andra former av motivation.

Det var utgångspunkten för advokat Michael Wernstedts föredrag om värderingsbaserat självledarskap på Advokat i framtidens oktoberseminarium i Stockholm idag den 25 oktober.

Michael Wernstedt

Michael Wernstadt är advokat och engagerade i Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders och Raoul Wallenberg Differencemakers, samt SelfLeaders som arbetar med ledarskap och motivation på företag. 

I ett komplext samhälle, med kvalificerade arbetsuppgifter blir motivation och egna väderingar hos medarbetarna avgörande för deras prestationer, förklarade Wernstedt. För att kunna prestera bra blir det därför viktigt för människor att identifiera sina egna värderingar och att reflektera över vad de grundar sig på. 

Deltagarna fick i ett par övningarna arbeta två och två.
Seminariedeltagare berättar för varandra om sina värderingar och om någon upplevelse som tydliggör dem. 

Michael Wernstedt ägnade en stor del av seminariet åt att låta deltagarna arbeta med olika övningar kring värderingar och styrkor. Han talade också om vikten av att fokusera på sina styrkor istället för på sina svagheter.

Se fler bilder från seminariet!

Läs mer om seminariet i Advokaten nr 9 2012.