Advokatsamfundet vill se en lagändring som gör det möjligt att stoppa offentliga biträden i asylmål och andra migrationsärenden som har visat sig vara olämpliga.

Det sade Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare, i ett inslag i Sveriges Radio P4 i dag den 19 maj.

För att förordnas som offentligt biträde åt asylsökande, eller i andra migrationsärenden, krävs inte att biträdet är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå. Även andra jurister kan förordnas, eller i undantagsfall personer utan juristexamen.

Tidigare hade Migrationsverket en lista med personer som var olämpliga att förordna som offentliga biträden. Men efter ett JO-beslut där JO riktade allvarlig kritik mot Migrationsverket, togs listan bort.

Nu är Advokatsamfundet kritiskt till att det saknas förutsättningar för att stoppa migrationsbiträden som har bedömts som olämpliga. Advokatsamfundet vill se en ändring av lagen som gör det möjligt.

– Om det visar sig att något ombud inte har skött sitt ärende och att man inte kan stoppa ombuden, beror det på att lagstiftningen inte medger det, helt enkelt, sa Mia Edwall Insulander i SR P4.

– Allting handlar om att klienterna ska få bästa möjliga hjälp genom ombud som sköter sitt uppdrag, förklarade Mia Edwall Insulander

I ett nytt rättsligt ställningstagande i går den 18 maj tydliggjorde Migrationsverkets rättschef kraven på kompetens hos de rättsliga biträdena. Enligt det rättsliga ställningstagandet krävs att den som inte har juridisk utbildning, men ändå vill vara offentligt biträde, ska ha dokumentation som visar tillräcklig juridisk kunskap. Personer som inte kan visa att de har tillräckliga kvalifikationer ska tas bort ur Migrationsverkets förteckning över offentliga biträden.

Det rättsliga ställningstagandet klargör också att Migrationsverkets handläggare alltid måste kontrollera lämpligheten i samband med att biträdet förordnas. Enligt ställningstagandet bör Migrationsverket anta att en advokat eller biträdande jurist vid advokatbyrå uppfyller krav kravet på lämplighet om det inte finns skäl för annat.

Inslaget med Mia Edwall Insulander i Sveriges Radio P4