De nationella åtgärderna i för att bekämpa spridningen av det nya coronaviruset i Europas länder har haft avsevärda effekter på det rättsliga samarbetet i straffrättsliga frågor inom EU samt Island och Norge

Eurojust (EU:s byrå för straffrättsligt samarbete) och EJN (det europeiska rättsliga nätverket) har gjort en sammanställning av vilken inverkan regeringsåtgärderna har haft på det straffrättsliga samarbetet. Dokumentet är senast uppdaterat med information från den 15 maj 2020.

Sammanställningen ger en översikt av följande frågor.

  • Den europeiska arresteringsordern
  • Utlämning från och till tredje land
  • Den europeiska utredningsordern
  • Ömsesidig rättslig hjälp i brottmål
  • Överförande av dömda personer
  • Beslut om frysning
  • Beslut om förverkande
  • Gemensamma utredningsgrupper

The impact of COVID-19 on judicial cooperation in criminal matters