Varje vecka publicerar Domstolsverket statistik över hur domstolarna påverkas av coronavirusepidemin. Statistik finns tillgänglig till och med förra veckan, vecka 18. 

Under perioden vecka 10–18 i år avgjorde domstolarna i Sverige 69 841 mål. Det är 2 procent fler än under motsvarande period 2019 och 13 procent fler än under motsvarande period 2018.

Målinflödet till domstolarna är enligt Domstolsverket mycket högt – även under de veckor som bedöms ha kunnat påverkas av epidemin. Under perioden vecka 10–18 2020 kom 68 270 mål in till domstolarna. Ändå har antalet balanserade mål minskat, från 153 303 balanserade mål den 1 mars 2020 till 150 793 mål den 3 maj 2020. Antalet balanserade mål är ungefär 6 procent högre än vid samma tid 2019.

Antalet konkurser har ökat de senaste åren. År 2019 var antalet konkurser det högsta sedan 2013. Under perioden vecka 10–18 2020 kom 2 062 konkursärenden in till tingsrätterna. Det är knappt 1 procent färre än motsvarande period 2019.

I år har antalet inkomna företagsrekonstruktioner ökat kraftigt. Under perioden vecka 10–18 kom 153 ärenden om företagsrekonstruktion in till tingsrätterna – mot 49 ärenden 2019 och 30 ärenden 2018. Under vecka 13 2020 kom 55 företagsrekonstruktioner in till tingsrätterna, mot 8 ärenden vecka 13 2019 och 1 ärende vecka 13 2018.

Antalet inställda förhandlingar i domstolarna har ökat under coronaepidemin. Normalt ställs cirka 20 procent av förhandlingarna in. Andelen inställda förhandlingar har under perioden vecka 10–18 varit i medeltal drygt 28 procent – som mest ställdes 34 procent av förhandlingarna in, under vecka 13.

Användningen av videoteknik vid domstolsförhandlingarna har ökat kraftigt. Det gäller även medverkan av parter via videoteknik. Under vecka 12 började användningen av videoteknik stiga märkbart, och därefter har antalet videomöten fortsatt att öka. Under vecka 17 2020 genomfördes 3 427 videokonferenssamtal från domstolarnas förhandlingssalar. Motsvarande siffra för vecka 17 2019 var 1 346.

Domstolsverkets statistik med anledning av coronavirusepidemin